1- Com es presenta?

Una vegada finalitzada la feina, aquesta, es va sotmetre a la lectura de persones de confiança amb la finalitat d’obtenir-ne devolucions crítiques (feedback). Una proposta convenient i sana que no sempre respon a les expectatives previstes.

Les devolucions del treball, una vegada finalitzat, de banda un grapat de faltes d’ortografia i signes de puntuació, s’orientaren sobre la consistència per merèixer l’edició i publicació en paper.

El tema es planteja a manera de darrer debat.

El dubte no venia derivat dels possibles costos –a dir ver es gaudia de varies possibilitats d’edició, entre elles la gentil possibilitat de fer part de la col·lecció Es Pou Vell- sinó de la consistència qualitativa (dificultat de delimitar els elements diferenciadors, entrevistes sense fiabilitat estadística…) i també de l’extensió (una vegada paginat sols assolia una seixantena de pàgines).

Es plantejaven també altres qüestions com mesures de sostenibilitat, obertura a la possible interacció dels lectors derivada de l’avinentesa en la utilització dels nous canals comunicatius.

Per això, després d’un petit debat, i complert l’objectiu d’utilitat, a vegades sorprenent, que havia tingut pel als integrants del grup, la realització del treball, es va elegir el camí de l’edició digital: s’aniria publicant en petites píndoles setmanals, vint-i-sis en total, obertes a debat, a Card.cat, a partir de de la presentació pública, inclosa en els actes de Sant Antoni de l’any 2018.

Un afegit important, el títol no enganya, el que es presenta, per les condicions que s’aniran exposant, no va més enllà d’una «aproximació a determinats trets de l’ésser de la persona llorencina». S’ha de considerar, idò, un treball introductori, un envit a la necessitat de aprofundir sobre el tema.