5- Com es planteja l’anàlisi?

-Es tracta de fixar-se en «fets», o en informacions que puguin aportar lectures i anècdotes contrastades per, després, argumentar les opinions i possibles qualificatius a considerar, com a base de les posterior consultes (enquestes) i posterior debat i conclusions.

-Cap dels aspectes resulta, en si mateix, positiu o negatiu, dependrà de la lectura que, cadfa una de les persones, en pugui fer.

-Tot es mescla. Malgrat l’intent de cercar trets específicament llorencins, no es poden deixar de considerar les possibles influències d’estructures superiors: Mallorca, Espanya….

-En píndoles posterior, en negreta s’assenyalaran uns adjectius que podrien ser considerats trets del caràcter; però no deixen de ser interpretacions i lectures; segurament se’n podrien assenyalar d’altres de diferents i, fins i tot, contradictoris amb el que es presenten.

-Junt a l’adjectiu i entre parèntesi, es relacionarà la possible font o referència teòrica.

-No tots els trets assenyalats haurien d’afectar totes les persones. L’afectació, en tot cas, dependrà de les condicions de l’entorn familiar; fonamentalment, al llarg de la primera infància. I també de les experiències i aprenentatges adquirits al llarg de la vida.