6- Diagrama sistèmic

Partint de la creença de què tot és relacionat amb tot i que sempre es poden establir relacions entre les variables a considerar, es presenta un model sistèmic de possibles factors d’incidència sobre l’ésser de la persona llorencina.

Sant Llorenç és una petita localitat situada, segons alguns autors, entre el Pla i el Llevant de Mallorca, illa que forma part de la Comunitat Balear situada en el si de l’Estat Espanyol, que alhora fa part de la Comunitat Econòmica Europea paradigma de la cultura occidental. D’alguna manera tots aquests factors incideixen sobre les singularitats històriques i les relacions socials de les persones llorencines.

D’altra banda, el terme municipal disposa d’una determinada estructura física que juntament amb l’esmentada estructura superior i les singularitats històriques, poden determinar una cert tipus de relació amb el poder -tenir les persones que ostenten el poder lluny no és el mateix que poder ser observat directament- i unes determinades relacions comercials -no és el mateix el costum d’anar a comprar a Manacor o a Artà; el centres comercials poden afectar, fins i tot, l’accent del llenguatge- que també hauran d’afectar les relacions socials, entre altres coses, la manera i selecció de persones a qui diem «bon dia».

Unes relacions socials, una interacció permanent amb altres persones conegudes i veïnes que condicionaran: les postures personals en relació als altres; la relació amb l’ample ventall de inevitables manifestacions culturals -cal recordar aquí el conegut axioma, no és possible la no comunicació-; i també, i conformant part d’aquestes manifestacions culturals, en relació a la participació, selecció i manteniment de festes i costums.

Tot un conjunt d’elements que afecten l’ésser de la persona llorencina que, de forma conscient o inconscient, anam transmetent a les generacions posteriors. Un conjunt de factors que, alhora, poden condicionar l’entorn físic -si tiram verí, podem matar les abelles que pol·linitzen els ametlers-, les singularitats històriques i àdhuc els elements d’estructura superior -si més no amb el vot cada quatre anys-.

Un model sistèmic «viu», que inevitablement anirà canviant de forma continuada.