Fitxes didàctiques

Fou el primer material que s’elaborà. En un principi havien de ser per treballar a la granja escola però ben prest ens n’adonarem que aquí els nins havien de tocar, tastar, sentir… i que les fitxes s’havien de complimentar a l’aula com a treball complementari a la visita.
paper
D’altra banda, a la majoria, les vam treure el text i les deixarem solament amb dibuixos, amb la pretensió que cada educador pogués plantejar les qüestions en funció del coneixement dels nins.

Guies d’observació
Retallables
Tallers de transformació
Jocs

 

Els dibuixos són de:

Llorenç Artigues a les fitxes: Els sembrats, El porc, Foravila (3 versions), L’hivernacle, Els treballs de les plantes, Regar.
Tomeu Matamales: Els animals-reproducció, els animals-l’alimentació (reproducció). Guillem Nadal en els casos de: Cabres i ovelles, Tomàtigues, Melons, Les ovelles, La cabra, Garrover, L’ametler, La figuera, Arbres de secà, L’horitzó, Coloms, L’aviram, Abelles, el retallable de la casa, Planters, Hortalisses d’hivern, Crespells, Torró
Jaume Ramis: El pa, La llana, La mel, el joc del formatge (i tots els dibuixos de “Brulla”).