Granja escola

En el si de ses Sitges, des de 1984 i al llarg de 32 anys, s’hi anà desenvolupant una interessant experiència didàctica. S’inicià com a Centre Educatiu i de Recursos Ambientals, per fressar després el concepte Granja escola.
“Una mirada apassionada”, és el títol d’un resum de l’experiència que fa part de “L’Escola a Sant Llorenç des Cardassar (1982-2015)” editat per l’Ajuntament.

Es presenten i s’ofereixen, en aquest apartat, bona part de les informacions i materials utilitzats en l’activitat.

 


Fitxes didàctiques

Fou el primer material que s’elaborà. En un principi havien de ser per treballar a la granja escola però ben prest ens n’adonarem que aquí els nins havien de tocar, tastar, sentir… i que les fitxes s’havien de complimentar a l’aula com a treball complementari a la visita.
paper
D’altra banda, a la majoria, les vam treure el text i les deixarem solament amb dibuixos, amb la pretensió que cada educador pogués plantejar les qüestions en funció del coneixement dels nins.

Guies d’observació
Retallables
Tallers de transformació
Jocs

 

Els dibuixos són de:

Llorenç Artigues a les fitxes: Els sembrats, El porc, Foravila (3 versions), L’hivernacle, Els treballs de les plantes, Regar.
Tomeu Matamales: Els animals-reproducció, els animals-l’alimentació (reproducció). Guillem Nadal en els casos de: Cabres i ovelles, Tomàtigues, Melons, Les ovelles, La cabra, Garrover, L’ametler, La figuera, Arbres de secà, L’horitzó, Coloms, L’aviram, Abelles, el retallable de la casa, Planters, Hortalisses d’hivern, Crespells, Torró
Jaume Ramis: El pa, La llana, La mel, el joc del formatge (i tots els dibuixos de “Brulla”).

 

 


Informacions

S’assenyala a la Presentació que la col·lecció “Informacions” “es el resultant del que  anàvem demanant, llegint, fent i experimentant; cercàvem allò que ens interessava, i preníem notes manuscrites sobre les fitxes didàctiques per preparar les intervencions.

Fumeral

En la recerca de l’eficàcia, ben prest ens n’adonàrem que cadascú havia de preparar el “seu material” i que la feina de la casa, dels qui havíem iniciat l’aventura, havia de ser bàsicament de suggerir, contar experiències i facilitar bibliografia i experimentació a la teringa dels nous monitors que anàvem coneixent”.

Taula

 

(Els tres primers números, editats en paper es troben exhaurits. Se’n pot trobar una referència a “Ses Sitges, una experiència en el camp dels equipaments per a l’educació ambiental” editat per la UIB (1992)

Com tot l’altre material de ses Sitges, la col·lecció “Informacions” s’ofereix obertament: que cadascú en faci l’ús que en trobi convenient. Es permet la còpia i reproducció. 
Caterina Pons i Guillem Pont, 
Ses Sitges, agost del 2002 

 


Itineraris

L’educador és qui coneix els infants, el moment curricular i disposa de les habilitats per arribar al bessó de la relació didàctica individualitzada. La pretensió de “Itineraris” és fer una llista dels elements que, segons època de l’any,  es poden aprofitar. El “suggerimenst d’acticitats” planteja aquelles qüestions que, com a monitors hem anat treballat

Taulagrup4

Ses conxes

“Ses conxes” tenia la pretensió, tant d’aprofundir en alguns temes,  com de ser recull d’informacions amb la finalitat de mostrar alguns suggeriments didàctics específics de cada moment de l’any.
palla
Seguint el cicle anyal del blat, que coincideix amb el curs escolar, començàrem per la Mare de Déu “dels missatges” . La tasca, a mig fer, es va aturar al conèixer la publicació “La terra i el temps” d’Antoni Ginard i Andreu Ramis que es situa, justament, en la mateixa línia.

Taula

Brulla

“Brulla. Vocabulari bàsic per al cicle inicial”, editat en paper a l’any 1986  pel Govern Balear fou realitzat per l’equip de monitors de ses Sitges amb dibuixos de Jaume Ramis. Tenia per finalitat “acostar, d’una manera activa i atractiva, la llengua als mes menuts”

FitxesBrulla-2