Itineraris

L’educador és qui coneix els infants, el moment curricular i disposa de les habilitats per arribar al bessó de la relació didàctica individualitzada. La pretensió de “Itineraris” és fer una llista dels elements que, segons època de l’any,  es poden aprofitar. El “suggerimenst d’acticitats” planteja aquelles qüestions que, com a monitors hem anat treballat

Taulagrup4