Presentació/1 (Guió)

PERSONA LLORENCINA (ADT.PL)

Pots baixar-te el pdf de presentació aquí.

Guió de presentació. Continguts

Pàgines:

1.- Imatge d’espera (Sant Llorenç boirós)

2.- Marc. Producció de ses Sitges → Desenvolupament → Grup obert. Sessions de feina cada mes -enguany cada quinze dies- (Una mena de running intel·lectual, emocional i espiritual)

3.- Una idea de reflexió conjunta: Perquè pensam el que pensam i feim el que feim?…recerca dels nostres dimonis.

4.- Reflexions → Què ens fa parcialment diferents a les persones llorencines? Motiu de la imatge. Res es clar i net. Tot es presenta boirós

5.- Concepte bàsic 1: Mai deixam d’evolucionar (els altres, els carrers, les persones…canviam.

6.- Concepte bàsic 2: Dos moments singularment sensibles: Primera infantesa i adolescència

7.- Si en la primera infantesa som esponges → importància de la família (el paper singular de les padrines maternes)

8.- Hipòtesi. L’entorn, el poble, condiciona la família que, a la vegada, ens condiciona a cada un de nosaltres.

9.- Per indagar establim limitacions d’espai (nucli urbà de Sant Llorenç). Els altres nuclis urbans del terme municipal poden tenir històries diferents.

10.- I de temps. Fins a la Generalització dels efectes del turisme (1974?). El turisme incorpora unes variables noves a considerar (altre capítol)

11.- Quins podrien ser aquests trets diferencials?

12.- Buidatge del «Llibre del Centenari» i de les obres, de narrativa local, de Mn. Galmés.

13.- Surt una llista de possibilitats.

14.- Per als nostres interessos, ja podem jugar!!.

15.- De la reflexió sorgeix una nova perspectiva. Com es veuen les persones llorencines?. I com ens veuen els que no varen néixer aquí (Recordat transcendència de la primera infantesa) o són externs.

16.- Si es vol saber, s’ha de demanar. Un aspecte positiu i un de negatiu. Mostra: 138 persones (10 llorencines i 5 externes -tres residents i dos no residents- per a cada entrevistadora).

17.- Després d’un primer intent i veient la dispersió…decidirem fer agrupacions (10+10) per encaixar les respostes. En la majoria dels casos possible, però no sempre (van a «Altres»).

18.- Fer les entrevistes ens posta els primers aprenentatges: Diferències, aspectes negatius, pors… I també dubtes: dues idees no idèntiques es poden reflectir en una mateixa paraula, de la mateixa manera que una mateixa idea es pot expressar amb paraules diferents.

19.- Gràfiques de resultats d’aspectes positius (Persones llorencines + persones d’altres orígens)

20.- Gràfiques d’aspectes «a millorar» (Persones llorencines – persones d’altres origens)

 

21.- De que serveis tot això?. Entendre’ns i acceptar-nos. I que si un dia ens venen ganes de xafardejar, no tenim perquè sentir-nos malament al no tenir res d’extraordinari.

22.- També ens pot portar a la reflexió, per conèixer, acceptar o transformar el que hi ha.

23.- Ja amb la feina feta, dubtes d’edició. S’opta per l’edició virtual al ser una «aproximació» una feina no acabada del tot i oberta a ampliacions i modificacions.

24.- Crèdits i tancament.