Ses conxes

“Ses conxes” tenia la pretensió, tant d’aprofundir en alguns temes,  com de ser recull d’informacions amb la finalitat de mostrar alguns suggeriments didàctics específics de cada moment de l’any.
palla
Seguint el cicle anyal del blat, que coincideix amb el curs escolar, començàrem per la Mare de Déu “dels missatges” . La tasca, a mig fer, es va aturar al conèixer la publicació “La terra i el temps” d’Antoni Ginard i Andreu Ramis que es situa, justament, en la mateixa línia.

Taula