Informacions

S’assenyala a la Presentació que la col·lecció “Informacions” “es el resultant del que  anàvem demanant, llegint, fent i experimentant; cercàvem allò que ens interessava, i preníem notes manuscrites sobre les fitxes didàctiques per preparar les intervencions.

Fumeral

En la recerca de l’eficàcia, ben prest ens n’adonàrem que cadascú havia de preparar el “seu material” i que la feina de la casa, dels qui havíem iniciat l’aventura, havia de ser bàsicament de suggerir, contar experiències i facilitar bibliografia i experimentació a la teringa dels nous monitors que anàvem coneixent”.

Taula

 

(Els tres primers números, editats en paper es troben exhaurits. Se’n pot trobar una referència a “Ses Sitges, una experiència en el camp dels equipaments per a l’educació ambiental” editat per la UIB (1992)

Com tot l’altre material de ses Sitges, la col·lecció “Informacions” s’ofereix obertament: que cadascú en faci l’ús que en trobi convenient. Es permet la còpia i reproducció. 
Caterina Pons i Guillem Pont, 
Ses Sitges, agost del 2002